Sa sùng Ngũ Đồng Quan Lạn

Liên hệ

 • Sá sùng Quan Lạn Quảng Ninh tuyển chọn, sạch chuẩn hàng loại 1
 • Đóng gói: 500gr
 • Có đủ loại cả nhà lựa chọn 
  • Sá sùng khô nước dùng: 2 triệu/1kg
  • Sá sùng khô trắng nhỏ: 2.8 triệu/1kg
  • Sá sùng khô loại nhỡ:  3.8 triệu/1kg
  • Sá sùng khô loại 1 đẹp: 5.2 triệu/1kg
  • Sa sùng khô nhỡ Quan Lạn: 6.2 triệu/1kg
 • Hướng dẫn chế biến: Rang, chiên, ngâm rượu
093 699 1528