Cá biển tươi ngon tại Hải Sản Bảo An được hỗ trợ làm sạch, tuyển chọn kỹ lưỡng, để chọn lọc ra những con cá biển thịt chắc, giai ngon

120,000 
290,000 
450,000 
150,000 
160,000 
480,000 
280,000 
450,000 
Liên hệ
150,000 
290,000 
093 699 1528