Hải sản Bảo An| Hải sản | Hải sản tươi sống | Hải sản sạch | Hải sản Hạ Long
0
Giỏ hàng
Giỏ hàng hiện đang trống!
Sản phẩm Giá

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

  • Sản phẩm bán chạy
190.000 ₫
Số lượng:
180.000 ₫
Số lượng:
85.000 ₫
Số lượng:
34.000.000 ₫
Số lượng:
5.000.000 ₫
Số lượng:
250.000 ₫
Số lượng:
580.000 ₫
Số lượng:
45.000 ₫
Số lượng:
220.000 ₫
Số lượng:
440.000 ₫
Số lượng:
200.000 ₫
Số lượng:
220.000 ₫
Số lượng:
200.000 ₫
Số lượng:
220.000 ₫
Số lượng:
1.300.000 ₫
Số lượng:
240.000 ₫
Số lượng:

Hải sản qua sơ chế

  • Hải sản qua sơ chế
180.000 ₫
Số lượng:
120.000 ₫
Số lượng:
300.000 ₫
Số lượng:
320.000 ₫
Số lượng:
280.000 ₫
Số lượng:
280.000 ₫
Số lượng:
150.000 ₫
Số lượng:
180.000 ₫
Số lượng:

Hải sản tươi sống

  • Hải sản tươi sống
105.000 ₫
Số lượng:
270.000 ₫
Số lượng:
380.000 ₫
Số lượng:
280.000 ₫
Số lượng:
120.000 ₫
Số lượng:
600.000 ₫
Số lượng:
240.000 ₫
Số lượng:
550.000 ₫
Số lượng:
250.000 ₫
Số lượng:
160.000 ₫
Số lượng:
180.000 ₫
Số lượng:
380.000 ₫
Số lượng:
200.000 ₫
Số lượng:
380.000 ₫
Số lượng:
190.000 ₫
Số lượng:
120.000 ₫
Số lượng:

Các loại chả

  • Các loại chả
130.000 ₫
Số lượng:
240.000 ₫
Số lượng:
250.000 ₫
Số lượng:
150.000 ₫
Số lượng:
250.000 ₫
Số lượng:
180.000 ₫
Số lượng:
200.000 ₫
Số lượng:
250.000 ₫
Số lượng: